NBC | Lemaire & Partners accountants adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Sittard (Limburg). Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Limburg als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Limburg. Voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

Onze cliënten aan het woord

19-05-2016
Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Doelstelling WASDe doelstelling van de WAS is het verminderen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en het ... lees meer

19-05-2016
Terbeschikkingsteller wordt ondernemer

De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan de onderneming van de echtgenoot. Wanneer de eigenaar van deze ... lees meer

19-05-2016
Mantelzorgcompliment en partnervrijstelling

Per 1 januari 2010 is de partnerregeling voor de erfbelasting voor mantelzorgers ingevoerd. Die regeling vormt een uitzondering op de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn voor de heffing van ... lees meer

12-05-2016
Sparen in het buitenland

Partijen die in Nederland spaarproducten aanbieden aan particulieren hebben daarvoor een vergunning nodig en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoeveel mensen via ... lees meer

12-05-2016
Besluit teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen

Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad over de belastingheffing bij portfolioaandelen in een Nederlandse vennootschap heeft de staatssecretaris van Financiën ... lees meer

12-05-2016
Wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanpassingen betreffen:de versterking van de positie van de preventiemedewerker; het ... lees meer

Meer nieuws

Over de salarisadministratie!

12-05-2016
Verzoek voorwaardelijke ontbinding

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan de nietigheid van het ontslag inroepen. Voordat zekerheid over het al dan niet in stand blijven van het ontslag is verkregen door een definitieve ... lees meer

12-05-2016
Wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanpassingen betreffen:de versterking van de positie van de preventiemedewerker; het ... lees meer

12-05-2016
Premiegevolgen samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van ziektewetgerechtigden (Wet BEZAVA) in werking getreden. De bedoeling van deze wet is het stimuleren van de ... lees meer

04-05-2016
Loonsanctie terecht opgelegd

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Die verplichting duurt in beginsel maximaal twee jaar, maar kan met een jaar worden verlengd wanneer de ... lees meer

03-05-2016
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties op 1 mei in werking getreden

Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2016 in werking is getreden. Dat heeft tot gevolg dat afgegeven Verklaringen Arbeidsrelatie na 30 ... lees meer

03-05-2016
Niet langer bijhouden rittenadministratie leidde tot bijtelling

De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak blijft alleen achterwege wanneer kan worden aangetoond dat niet meer dan 500 kilometer privé is gereden in een kalenderjaar. Wanneer slechts ... lees meer

Meer nieuws