NBC | Lemaire & Partners accountants adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Sittard (Limburg).Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Limburg als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Limburg.
Voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

Onze cliënten aan het woord

22-09-2016
Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende of ingrijpende maatregelen verwachten. Die verwachting is uitgekomen. Toch is het een omvangrijk ... lees meer

22-09-2016
Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde maakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de bv een pensioenvoorziening op ... lees meer

22-09-2016
Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te stellen heeft betrekking op het beleggen in box 2. Bij deze constructie wordt gebruik gemaakt van ... lees meer

22-09-2016
Aanpassingen innovatiebox

De innovatiebox verlaagt het effectieve belastingtarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit innovatieve activiteiten. De innovatiebox is bedoeld voor ondernemingen die in Nederland reële en ... lees meer

22-09-2016
Stimulering start-ups

In afwijking van de gebruikelijkloonregeling mag het loon van de dga van een innovatieve start-up worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze afwijkende regeling geldt met ingang van 2017 ... lees meer

22-09-2016
Tariefschijf vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Over de eerste tariefschijf van de winst wordt 20% belasting betaald, over het meerdere 25%. De eerste tariefschijf bedraagt € 200.000. In 2018 gaat deze ... lees meer

Meer nieuws

Over de salarisadministratie!

15-09-2016
Inlooprisico eigenrisicodrager

Een werkgever, die eigenrisicodrager wordt voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), moet rekening houden met het inlooprisico. De eigenrisicodrager loopt namelijk het risico van ... lees meer

15-09-2016
Ontslag op staande voet, geen transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan op staande voet worden beëindigd mits er een dringende reden voor opzegging is en het ontslag direct wordt meegedeeld aan de wederpartij. Als dringende reden voor de ... lees meer

15-09-2016
Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV een werknemer ontslaan zonder dat hij de werknemer een vergoeding hoefde te betalen. Dat is ... lees meer

08-09-2016
Ontbinding op verzoek werknemer

Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een werknemer, die al meer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, ... lees meer

08-09-2016
Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De arbeidsovereenkomst moet dan ... lees meer

07-09-2016
Loonbelasting van Engelse limited

Inhoudingsplichtig voor de loonbelasting is de werkgever bij wie een of meer personen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever is slechts ... lees meer

Meer nieuws