NBC | Lemaire & Partners accountants adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Sittard (Limburg). Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Limburg als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Limburg. Voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC | Lemaire & Partners: de adviseur die je begrijpt!

Onze cliënten aan het woord

18-08-2016
Huurrecht als ondernemingsvermogen

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt, ondernemingsvermogen vormen. Een huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een goed in de zin van ... lees meer

18-08-2016
Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer bij de levering omzetbelasting ... lees meer

18-08-2016
Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven over één dienst voorgelegd aan het Hof van Justitie EU. De vraag kwam op in de derde procedure in ... lees meer

18-08-2016
Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld eindigt in beginsel de arbeidsovereenkomst. Het is echter mogelijk dat de voorwaarde niet ... lees meer

11-08-2016
Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een auto aan de werknemer ter beschikking is gesteld. Is dat het geval, dan geldt ... lees meer

11-08-2016
Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog maar eens aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen verandering ... lees meer

Meer nieuws

Over de salarisadministratie!

18-08-2016
Loonsanctie niet verkort

Tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Werkgever en werknemer dragen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid zorg voor een zo goed ... lees meer

18-08-2016
Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld eindigt in beginsel de arbeidsovereenkomst. Het is echter mogelijk dat de voorwaarde niet ... lees meer

17-08-2016
Dubbele bestraffing verwijtbaar gedrag werknemer niet toegestaan

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. Dat geldt ook bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Het Burgerlijk Wetboek bevat ... lees meer

11-08-2016
Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een auto aan de werknemer ter beschikking is gesteld. Is dat het geval, dan geldt ... lees meer

11-08-2016
Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog maar eens aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen verandering ... lees meer

11-08-2016
Ontbinding arbeidsovereenkomst na overlijden werknemer niet meer mogelijk

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de werknemer. Opzegging of ontbinding van de overeenkomst is voor het beëindigen niet nodig. Hof Den Bosch heeft in hoger beroep ... lees meer

Meer nieuws