Trefwoord:

Verhoging kindgebonden budget 2021

15-10-2020
Verhoging kindgebonden budget 2021

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke regeling. De hoogte van het bedrag aan kindgebonden budget dat een huishouden ontvangt, hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen, de ... lees meer

Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

15-10-2020
Verlenging herverzekering kortlopend leverancierskrediet

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis heeft de Staat de herverzekering van kortlopende leverancierskredieten op zich genomen. Deze regeling zou op 31 december 2020 aflopen, maar wordt ... lees meer

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

08-10-2020
Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was het uitgangspunt dat de belastingrente voor alle ... lees meer

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

08-10-2020
Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is geregeld, is op 30 september in het Staatsblad ... lees meer

Uitwerking NOW-3

08-10-2020
Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van de derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van ... lees meer

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

08-10-2020
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een beperking van de verliesverrekening in de Wet op de ... lees meer

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

08-10-2020
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De contouren van deze regeling heeft de staatssecretaris ... lees meer

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

08-10-2020
Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden. Tot en met 31 december 2020 kan ... lees meer

Besluit noodmaatregelen coronacrisis herzien

08-10-2020
Besluit noodmaatregelen coronacrisis herzien

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. In het gewijzigde besluit zijn de termijnen van verschillende goedkeuringen verlengd en zijn enkele nieuwe ... lees meer

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangekondigd

08-10-2020
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen aangekondigd

Op korte termijn is een wetsvoorstel van de ministers van FinanciËn en van Justitie en Veiligheid te verwachten dat de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering moet verbeteren. Het voorstel ... lees meer

Aanpassing beleidsbesluit toeslagen

01-10-2020
Aanpassing beleidsbesluit toeslagen

Het beleidsbesluit met betrekking tot de toeslagen is gewijzigd. In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag is goedgekeurd dat rente wordt vergoed bij een herziening van een op 23 oktober ... lees meer

WBSO in 2021

01-10-2020
WBSO in 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het kabinet heeft besloten om ... lees meer